Case: Laptop weg, data op straat?


Probleem: Dataverlies Klant: Beheerder van een uitgebreid portfolio aan vastgoedinvesteringen. Werknemers nemen hun laptop mee op vakantie. Laten hem in de auto liggen als ze even een boodschap doen en zijn meestal niet zo zuinig op de spullen van de baas. Herkenbaar? Wel voor onze klant...

Welke data gaat precies verloren?

Jaarlijks werden bij onze klant wel erg veel laptops 'gebruikt'. Het meest vervelende was vooral dat het volstrekt onduidelijk was welke informatie precies verloren ging óf openbaar gemaakt kon worden. Gevoelige informatie kan lokaal opgeslagen zijn en daarnaast is al het e-mailverkeer onversleuteld op de laptops aanwezig. Gelukkig had onze klant tot dusver nog nooit een kenbaar lek gehad en zijn de laptops waarschijnlijk alleen ontvreemd voor verkoop.

De oplossing

Wanneer een laptop verdwijnt, is het mogelijk om de harde schijf totaal te versleutelen. Helaas was dit voor onze klant niet de best passende oplossing. De uiteindelijke oplossing was ingrijpender voor de betrokken IT-organisatie dan voor de medewerkers. Het resultaat van de oplossing:
  1. Gegevens worden helemaal niet meer lokaal op laptops opgeslagen.
  2. Gebruikers moeten hun aanmelding altijd accorderen met een tweede device.
Na deze implementatie 'verdwenen' er nog steeds veel laptops, maar het rotgevoel over het verliezen van gevoelige informatie was verdwenen.

Wat is jouw risico?

Elk jaar worden er alleen al in Nederland duizenden laptops en telefoons ontvreemd. Vaak alleen voor de snelle euro van de hardware. Maar veelal eindigt de informatie toch op straat of erger nog, in de telegraaf. De voorbeelden hiervan zijn helaas legio. VoiceByte adviseert haar klanten over te voeren beleid en technische oplossingen om deze informatie die dagelijks de deur van de organsatie verlaat beter te beschermen.